Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Комп'ютерні та телекомунікаційні системи та мережі

МОДЕЛЬ ФРАКТАЛЬНОЇ ДРА НА ОСНОВІ СИМЕТРИЧНИХ ШЕСТИГРАННИКІВ PDF
І І Слюсарь, В І Слюсар, О О Таган
ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ КУБІЧНОЇ ФРАКТАЛЬНОЇ ДРА PDF
І І Слюсарь, В І Слюсар, Ю В Поліщук
ВИМОГИ ДО СИСТЕМ АІ В ІНТЕРЕСАХ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НА ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯХ PDF
І І Слюсарь, В І Слюсар, А В Плахотничий
ПІСЛЯПРОЦЕСНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА АНТЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
І І Слюсарь, В І Слюсар, С В Зуб
ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ AR І RFID PDF
І І Слюсарь, В І Слюсар, В М Гавриленко

Інтегровані засоби інтелектуальних технологічних комплексів та систем

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ ОПТИМІЗАЦІЇ СУЧАСНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ PDF
В В Гавриленко, О А Шумейко, В А Горленко
ЗАДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ СКЛАДЕНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Г Л Баранов, О С Комісаренко
СИНЕРГЕТИКА РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЕРОВАНИХ ТРАНСПОРТНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗЕМЛЕРОБСТВА PDF
В І Кравчук, Г Л Баранов, О М Прохоренко
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ БАЗ ДАНИХ У СИСТЕМІ КАДРОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ІТ-ГАЛУЗІ PDF
Г А Силенок, В В Донець
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІВ PDF
М Б Вітер, К Я Сисак
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК І ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
О В Тутова, О А Шумейко
РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СКЛАДНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ PDF
Ю І Бадаєв, Л П Лагодіна, Н В Рудоман
АНАЛIЗ КАПСУЛЬНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ЯК АЛЬТЕРНАТИВИ ТРАДИЦIЙНИМ НЕЙРОННИМ МЕРЕЖАМ PDF
В В Гавриленко, О А Галкін, Н В Рудоман
ОПТИМІЗАЦІЯ ПІЛОТОВАНИХ МІЖПЛАНЕТНИХ ПЕРЕЛЬОТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МАЛОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ТЯГИ PDF
Л В Харитонова, О Г Куценко
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ НАНЕСЕННЯ КАРБІДНИХ ПОКРИТТІВ КОМП’ЮТЕРНИМ МОДЕЛЮВАННЯМ PDF
Л В Харитонова, О Т Сердітов, Д В Гоголєва
ЦИФРОВЕ ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ CAD/CAM/CAE СИСТЕМ ТА 3D ДРУКУ PDF
Л В Харитонова, Ю В Ключников, А В Стебінська
КОМП'ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ УДАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГІДРОАКУСТИЧНОГО БУЯ З ПОВЕРХНЕЮ ВОДИ PDF
О В Гавpиленко
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ PDF
О В Гавpиленко
COMBINED APPROACH TO PROBABILISTIC FORECASTING NONLINEAR PROCESSES PDF
P I Bidyuk, О V Gavrylenko
SEMANTIC BASE ADDRESSING STRATEGIES FOR INFORMATION-CENTRIC NETWORKING PDF
N V Patsei, G Jaber
РОЗРОБКА КОМП'ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ НЕСИМЕТРИЧНОГО УДАРУ ПО ПОВЕРХНІ СТИСЛИВОЇ РІДИНИ ЗРІЗАНОГО ТУПОГО КЛИНА PDF
О В Гавpиленко
MULTI-LABLE IMAGE CLASSIFICATION MODEL ARCHITECTURE PDF
N V Patsei, A D Samal
IMPLEMENTATION OF THE MATHEMATICAL MODEL TO PREDICT THE CONSEQUENCES OF THE ACCIDENTAL SPILLAGE OF OIL PRODUCTS PDF
A V Burmakova, V V Smelov
FEATURES OF USING A MULTIDIMENSIONAL SERIAL-PARALLEL DATA CODING SCHEME PDF
D M Romanenko
SOFTWARE DEVELOPMENT FOR ALGORITHMS COMPLEXITY ASSESSMENT BASED ON PROGRAM SIZE METRICS PDF
K D Tsybulko
BUILDING A USER PROFILE IN SOCIAL NETWORK PDF
I A Litvinovich, A S Narkevich
METHOD OF DATA IMPLEMENTATION IN TO IMAGES WITH MINIMAL DEVIATION OF COLOR PARAMETERS PDF
D M Romanenko, A Wahab
FEATURES OF SOFTWARE DEVELOPMENT FOR PROTECTIVE IMAGE FORMATION PDF
D M Romanenko, A N Scherbakova, N A Savchuk
COMBINED SENTIMENT ANALYSIS OF TEXT INFORMATION PDF
A S Demeshchik, I G Suhorukova
УПРАВЛІННЯ КОНТЕЙНЕРАМИ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ДОДАТКІВ В ІТ-СИСТЕМАХ PDF
В В Гавриленко, І К Сисоєв
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ PDF
О С Парохненко
DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING SYSTEM BASED ON SAP MINI PDF
A A Rauba, I G Suhorukova
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ Й АНАЛІЗУ ДАНИХ PDF
Л М Парохненко
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЇЙ В ЯКОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ PDF
В В Гавриленко, Л М Парохненко
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ СУЧАСН PDF
О С Парохненко
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ОБРОБКИ ПОСЛІДОВНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
В В Гавриленко, Н А Зубрецька, Я А Халімоненко
АВТОМАТИЗОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ WEB-ЗАСТОСУНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ JMETER PDF
В В Сватко
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ» PDF
В В Сватко
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
В В Гавриленко, Ю О Руських
Прогнозування процесів і оцінювання ризиків у економіці та фінансах PDF
L O Korshevniuk, O V Gavrylenko, P I Bidyuk
ПОЛІНОМІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ КРИВИХ PDF
Ю І Бадаєв, Л П Лагодіна, В В Донець
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ЗАДАЧАХ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
О О Колганова, Л Ю Терещенко, В М Шутко, С П Корнієнко, В Кравченко

Інфокомунікаційні системи і технології

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДШИРОКОСМУГОВОГО БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Карина Артурівна Трубчанінова, Олександр Анатолійович Серков
МЕТОДИКА ПОБУДОВИ WOT-ДОДАТКІВ ДЛЯ SMART DEVICES З МЕТОЮ ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ В IOT PDF
В. А. Ткаченко, Д. Р. Корж
IPTV як альтернатива ТВ. PDF
Глеб Подъячий
ОДНОПЛАТНЫЙ КОМПЬЮТЕР RASPBERRY PI PDF
Г. Ю. Подъячий, А С Добробаба
МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ НА ФОНІ ГАУСІВСЬКОГО ШУМУ PDF
О. А. Серков, Б. О. Лазуренко, К. А. Трубчанінова
РОЗРОБКА АГЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ PDF
О. В. Касілов, К. І. Крамська
COMMUNICATION SECURITY IN INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGIES PDF
Alexander G. Yushchenko
АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Г. Е. Заволодько, Н. К. Гайдар
FUNCTIONAL ARCHITECTURE OF AERIAL SPACE OBSERVATION PDF
G. E. Zavolodko, V. V. Lozovskaya, D. A. Brahsna
ЕТИЧНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. Ф. Оболенцев, О. Г. Ющенко
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ PDF
И. В. Яковенко, В. С. Бреславец, И.Л. Яценко, И. А. Яценко
МЕТОД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ PDF
В. С. Бреславець, А А Фоменко, І О Яценко
МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ДЖЕРЕЛА WIFI - РОУТЕРА В ПРИМІЩЕННІ PDF
І. В. Яковенко, В. С. Бреславець, А. А. Фоменко, Р. О. Озірний
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОДАЖІВ ЗАСОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
О. С. Рибалка, А. А. Фоменко